นักษัตรที่อยู่ด้วยกันเเล้วชง!!? นักษัตรที่อยู่ด้วยกันเเล้วเจริญ!!? หาคำตอบได้ที่นี้!!! ทำนายโดยอ.อาวุธจับยามสามตา

Published 05 February 2019


นักษัตรที่อยู่ด้วยกันเเล้วชง!!? นักษัตรที่อยู่ด้วยกันเเล้วเจริญ!!? หาคำตอบได้ที่นี้!!! @ดวงlive

 

ผู้ที่เกิดปีชวด (หนู)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีชวด ฮะ ปีฉลู
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีชวด ซาฮะ ปีชวด / ปีมะโรง
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีชวด ซาฮุ้ย ปีฉลู / ปีกุน
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีชวด ชง ปีมะเมีย
เฮ้ง คือ เสียเปรียบโดนเอาเปรียบ >> ปีชวด เฮ้ง ไม่มีดีจังเลย
ไห๋ คือ ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน >> ปีชวด ไห๋ ปีมะแม

 

ผู้ที่เกิดฉลู (วัว)

 


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีฉลู ฮะ ปีชวด
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีฉลู ซาฮะ ปีมะเส็ง ปีระกา
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีฉลู ซาฮุ้ย ปีชวด ปีกุน
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีฉลู ชง ปีมะแม
เฮ้ง คือ เสียเปรียบโดนเอาเปรียบ >> ปีฉลู เฮ้ง ปีจอ
ไห๋ คือ กระทำรุนแรงใส่กัน >> ปีฉลู ไห๋ ปีมะเมีย
ซำเฮ้ง คือ 3นักษัตรที่คบกันแล้วเอาเปรียบกัน >> ปีฉลู ซำเฮ้ง ปีมะแม ปีจอ

 

ผู้ที่เกิดปีขาล (เสือ)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีขาล ฮะ ปีกุน
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีขาล ซาฮะ ปีมะเมีย ปีจอ
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีขาล ซาฮุ้ย ปีเถาะ ปีมะโรง
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีขาล ชง ปีวอก
เฮ้ง คือ ถูกหักหลัง >> ปีขาล เฮ้ง ปีวอก
ไห๋ คือ ไม่ยอมกันมักจะทะเลาะกัน >> ปีขาล ไห๋ ปีมะเส็ง
ซำเฮ้ง คือ 3นักษัตรที่คบกันแล้วเอาเปรียบกัน >> ปีขาล ซำเฮ้ง ปีมะเส็ง ปีวอก

 

 

ผู้ที่เกิดปีเถาะ (กระต่าย)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีเถาะ ฮะ ปีระกา
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีเถาะ ซาฮะ ปีมะแม ปีกุน
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีเถาะ ซาฮุ้ย ปีขาล ปีมะโรง
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีเถาะ ชง ปีระกา
เฮ้ง คือ ไม่มีมารยาทไม่รู้กาลเทศะ >> ปีเถาะ เฮ้ง ปีชวด 
ไห๋ คือ วางอำนาจข่มเหงกัน >> ปีเถาะ ไห๋ ปีมะโรง

 

ผู้ที่เกิดปีมะโรง (มังกร)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีมะโรง ฮะ ปีระกา
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีมะโรง ซาฮะ ปีชวด ปีวอก
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีมะโรง ซาฮุ้ย ปีขาล ปีเถาะ
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีมะโรง ชง ปีจอ
เฮ้ง คือ เสียเปรียบโดนเอาเปรียบ >> ปีมะโรง เฮ้ง ไม่มีดีจังเลย 
ไห๋ คือ วางอำนาจข่มเหงกัน >> ปีมะโรง ไห๋ ปีเถาะ

 

ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง (งู)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีมะเส็ง ฮะ ปีวอก
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีมะเส็ง ซาฮะ ปีฉลู ปีระกา
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีมะเส็ง ซาฮุ้ย ปีมะเมีย ปีมะแม
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีมะเส็ง ชง ปีกุน
เฮ้ง คือ ถูกหักหลังได้ตลอด >> ปีมะเส็ง เฮ้ง ปีขาล 
ไห๋ คือ ไม่ยอมกันมักจะทะเลาะกัน >> ปีมะเส็ง ไห๋ ปีขาล
ซำเฮ้ง คือ 3นักษัตรที่คบกันแล้วเอาเปรียบกัน >> ปีมะเส็ง ซำเฮ้ง ปีขาล ปีวอก

 

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย (ม้า)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีมะเมีย ฮะ ปีมะแม
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีมะเมีย ซาฮะ ปีขาล ปีจอ
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีมะเมีย ซาฮุ้ย ปีมะเส็ง ปีมะเมีย
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีมะเมีย ชง ปีชวด
เฮ้ง คือ เสียเปรียบโดนเอาเปรียบ >> ปีมะเมีย เฮ้ง ไม่มีดีจังเลย 
ไห๋ คือ กระทำรุนแรงใส่กัน >> ปีมะเมีย ไห๋ ปีฉลู

 

ผู้ที่เกิดปีมะแม (แพะ)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีมะแม ฮะ ปีมะเมีย
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีมะแม ซาฮะ ปีขาล ปีกุน
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีมะแม ซาฮุ้ย ปีมะเส็ง ปีมะเมีย
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีมะแม ชง ปีฉลู
เฮ้ง คือ เสียเปรียบโดนเอาเปรียบ >> ปีมะแม เฮ้ง ปีฉลู
ไห๋ คือ ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน >> ปีมะแม ไห๋ ปีชวด
ซำเฮ้ง คือ 3นักษัตรที่คบกันแล้วเอาเปรียบกัน >> ปีมะแม ซำเฮ้ง ปีฉลู ปีจอ

 

ผู้ที่เกิดปีวอก (ลิง)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีวอก ฮะ ปีมะเส็ง
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีวอก ซาฮะ ปีชวด ปีมะโรง
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีวอก ซาฮุ้ย ปีระกา ปีจอ
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีวอก ชง ปีขาล
เฮ้ง คือ ถูกหักหลังได้ตลอด >> ปีวอก เฮ้ง ปีมะเส็ง
ไห๋ คือ ขัดขวางกีดกันกัน >> ปีวอก ไห๋ ปีกุน
ซำเฮ้ง คือ 3นักษัตรที่คบกันแล้วเอาเปรียบกัน >> ปีวอก ซำเฮ้ง ปีขาล ปีมะเส็ง

 

ผู้ที่เกิดปีระกา (ไก่)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีระกา ฮะ ปีมะโรง
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีกระกา ซาฮะ ปีฉลู ปีมะเส็ง
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีระกา ซาฮุ้ย ปีวอก ปีจอ
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีระกา ชง ปีเถาะ
เฮ้ง คือ เสียเปรียบโดนเอาเปรียบ >> ปีระกา เฮ้ง ไม่มีดีจังเลย
ไห๋ คือ อิจฉาริษยาต่อกัน >> ปีระกา ไห๋ ปีจอ

 

ผู้ที่เกิดปีจอ (หมา)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีจอ ฮะ ปีเถาะ
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีกจอ ซาฮะ ปีขาล ปีมะเมีย
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีจอ ซาฮุ้ย ปีวอก ปีระกา
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีจอ ชง ปีมะโรง
เฮ้ง คือ เสียเปรียบโดนเอาเปรียบ >> ปีจอ เฮ้ง ปีมะแม
ไห๋ คือ อิจฉาริษยาต่อกัน >> ปีจอ ไห๋ ปีระกา
ซำเฮ้ง คือ 3นักษัตรที่คบกันแล้วเอาเปรียบกัน >> ปีจอ ซำเฮ้ง ปีฉลู ปีมะแม

 

ผู้ที่เกิดปีกุน (หมู)


ฮะ คือ สมพงษ์กันส่งเสริมกันรุ่งเรือง >> ปีกุน ฮะ ปีขาล
ซาฮะ คือ 3นักษัตรที่สมพงษ์กันส่งเสริมกันดี >> ปีกุน ซาฮะ ปีเถาะ ปีมะแม
ซาฮุ้ย คือ 3นักษัตรที่ถูกใจถูกจริตกันดี >> ปีกุน ซาฮุ้ย ปีชวด ปีฉลู
ชง คือ เป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน >> ปีกุน ชง มะเส็ง
เฮ้ง คือ เสียเปรียบโดนเอาเปรียบ >> ปีกุน เฮ้ง ไม่มีดีจังเลย
ไห๋ คือ ขัดขวางกีดกันกัน >> ปีกุน ไห๋ ปีวอก

 

 

ติดตามดวงรายวัน ดวงรายสัปดาห์ และ คอนเท้นต์ดวงต่างๆ

ได้ที่ เพจ Facebook ดวงlive

https://www.facebook.com/duanglive

ดูดวง สดผ่านไลฟ์ ดูดวง แม่นๆ โดนๆ แหล่งรวมหมอดูชื่อดัง ที่ ดวงlive

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ดวงlive ได้ที่

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duanglive.duanglive&hl=th

https://itunes.apple.com/us/app/id1316349233?mt=8

โหลดแอพดูดวงฟรีได้ที่